הפוליטיקה של הפלות בישראל

כריכה קדמית
המרכז לפתוח על שם פנחס ספר ליד וניברסיטת תל אביב, 1989 - 92 עמודים

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי