הנבואות על הגויים במקרא

כריכה קדמית
אוניברסיטת תל אביב, 1977 - 331 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
7
חלק 2
8
חלק 3
11
זכויות יוצרים

26 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי