ההתקפה על בתי המלאכה של רכבת פלשתינה (א״י) במפרץ חיפה: 17.6.1946 ־ י״ח בסיון, תש״ו : פרשת הקרב ולקט דברי רקע עליו

כריכה קדמית
עמותה להנצחת מורשת לוחמי חרות ישראל וחלליה, 2003 - 296 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
104
חלק 2
128
חלק 3
183

11 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי