הגדה של פסח: כתובה ומצויירת בידי משה־נתן הכהן בשנת תקע״ו לכבוד...משה סופר... ; עם פירוש ״מאיר נתיב״

כריכה קדמית
נצח, 1967 - 344 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
3
חלק 2
4
חלק 3
5

27 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי