דרך בורמה: המערכה על הדרך לירושלים בתש״ח

כריכה קדמית
תמוז, 1993 - 245 עמודים

מתוך הספר

תוכן

חלק 1
4
חלק 2
12
חלק 3
15

10 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מהדורות אחרות - הצג הכל

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי