בין חלב לירושלים: ארבעים שנה בשירות החוץ

כריכה קדמית
כרמל, 2011 - 361 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
5
חלק 2
7
חלק 3
13

19 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי