בין חלב לירושלים: ארבעים שנה בשירות החוץ

כריכה קדמית
כרמל, 2011 - 361 עמודים
"בספר זה נגול סיפור חיים מיוחד שראשיתו בחלב, עיר בעלת שורשים יהודיים עמוקים, וסופו בירושלים. יש בו גם עדות ממקור ראשון על מדיניות החוץ הישראלית מקום המדינה ועל תהליך השלום." -- כריכה אחורית.

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
5
חלק 2
7
חלק 3
13

21 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי