אנשי שם: גאוני ישראל, אדירי התורה, רבנים... אשר שמשו בקדש בעיר לבוב... משנת ה״א ר״ס (1500) עד ה״א תר״ן (1890)...

כריכה קדמית
S. Buber, 1895 - 249 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
1
חלק 2
3
חלק 3
4

22 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי