אלקטרוניקה ומחשבים: מבוא להנדסת מחשבים- שפת C תרגול וניסויים

כריכה קדמית
CET מטח, 2003 - 289 עמודים
 

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

ביקורת משתמש - סמן כלא הולם

אחלה ספר :)

תוכן

מבוא
7
ביצוע חישובים
11
שליחת פלט לצג פעילות 1
12
אחסון ערכים בזיכרון והדפסתם על הצגמשתנים פעילות 1
14
הדלקת נוריות המחוברות למחשבפלט להתקן חיצוני פעילות 1
17
הזנת ערכים מהקלט התקנימקלדת פעילות 1 4
20
קלט מהתקן חיצוני פעילות 1 5
23
חישוב שטח מלבןביטויים חשבוניים פעילות 1 6
24
פעילות 3 3 לולאת 1וו16
110
פעילות 3 4 משחק זריזותבחירת מספר באקראי
114
פעילות 3 5 קלט תווים בלולאה
116
פעילות 3 6 המרה של ספרות למספרבייצוג 1חו
117
פעילות 3 7 העתקת הקלט לפלטסימון סוף הקלט ?0
119
631ונ1
120
פעילות 3 9 חישוב שורש ולוגריתם המשפט 1ו6מ1ות00
123
פעילות 3 10 בדיקת ראשוניות של מספר
125

השמעת זמזום לפרק זמן קצוב פעילות 1 7
28
חישוב שטח עיגול והיקף מעגלמספרים ממשיים פעילות 1 8
31
מיצוע זמן זמזוםקדימות אופרטורים פעילות 1 9
33
חישוב יום בשבועאופרטור השארית פעילות 1 10
37
חישוב מספר הנוריות שאיע דולקותקיבוץ אופרטורים פעילות 1 11
45
שימוש בקבועים סימבוליים פעילות 1 14
52
חישוב התנגדותפונקצית ספרייה מתמטיות פעילות 1 15
66
תבניות המכילות סיעוף משפטי תנאי
71
בדיקה אם קלט הוא חיובימשפט התנאי ו פעילות 2 1
78
שינוי תנאי המבצע של החנותשימוש בקשרים לוגיים פעילות 2 4
80
פעילות 2 6 צופן דושלביקינון של משפטי1
86
פעילות 2 7 הנחות לפי מחירעוד על קינון של משפטיי
90
פעילות 2 8 מציאת מקסימום באמצעות ביטוי תנאי
94
פעילות 2 9 קביעת מצב המתגיםסיעוף מרובה משפט נ101ד8
95
ביצוע חוזר של סדרת פעולות לולאות 101 פעילות 3 1 סיכוםמספרים
101
פעילות 3 2 לולאת 1וו1610
107
פעילות 3 11 הדפסת לוח כפלקינון לולאות
130
פעילות 3 12 הפיכת מספר ושכפול הספרות
132
פעילות 3 13 בדיקת קלט לולאה עד קבלת קלט תקין
133
פעילות 3 14 תרגילי סיכום
135
טיפול בכמות גדולה של נתונים מערבים ומחרוזות 139 פעילות 4 1 הדפסת הקלט בסדר הפוך
139
פעילות 4 2 הדלקת נוריות לפי תבניתאתחול של מערכים
144
פעילות 4 3 אחסון סדרת מספרים אקראיים במערך
145
פעילות 4 4 חיפוש ערך בשיטת החצייה
147
פעילות 4 5 מיון מערך
150
פעילות 4 6 מציאת מספרים ראשוניים
153
פעילות 4 7 אחסון שמות במחשבמחרוזות
157
פעילות 4 8 קלט של מחרוזת והעתקה של מחרוזת 162 פעילות 4 9 פונקציות ספרייה הפועלות על מחרוזותן 1תוז8
160
10 מערכים דוממדיים
164
2 שינוי זמן האיתותפרמטרים
177
7 שיפור תכנית הצופן הדושלביהרכבת תכנית מאבני בניין
191
זכויות יוצרים

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי