אין רוב ערבי בארץ: גילויים מפתיעים על הסילופים בספירת האוכלוסיה הערבית בארץ : חומר שהוגש לוועדת החקירה

כריכה קדמית
הלל, 1946

מתוך הספר

מונחים וביטויים נפוצים

מידע ביבליוגרפי