אדוני ראש הממשלה: ירושלים!

כריכה קדמית
כרמל, 2005 - 245 עמודים

מתוך הספר

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

תוכן

חלק 1
4
חלק 2
7
חלק 3
9

9 קטעים אחרים שאינם מוצגים

מונחים וביטויים נפוצים

אדומים אולם אותה אותו אותם אחד אחת אינה אינו אלא אפשר באופן באזור בה בהם בהר בו בידי ביותר בית בכך בכל בלא במזרח במסגרת במרחב בעיר בשנים בתחום גבוהה גבול גבולות גבעת זאב דווקא האוכלוסייה האוניברסיטה העברית האחרונות הארץ הבית הבנייה הבעיה הגבול הגדה המערבית ההפרדה הזה החיים הייתה הישראלית הכותל המערבי הלאומית הליגה הערבית המדינה המדיניות המוסלמי המטרופוליני הממשלה המקום המקומות הקדושים המרחב הסדר העולם העיר העתיקה הערבית הפוליטי הפלסטינים הצד הצדדים הקדוש הקמת הר הר־הבית הריבונות הרשות הפלסטינית השלטון התיירות ואת ועל חלק יהודים יהיו יותר יפו ירדן ירושלים היהודית כאשר כבר כיום כן כפי לבין לה לכך לעיר מאז מבחינה מדינת ישראל מוסלמים מזרח ירושלים מטרופולין מלחמת מלחמת ששת הימים מן מעלה אדומים מקום מרחב מרכז עוצמה עיר עיריית הגג על־ידי על־פי עמ ערבית ערים ערפאת פוליטית פיתוח פלסטינים פתרון ראש רבה שהוא שהיא שיש שכונות שלא שנות שני שנים שתי תהיה תוך תוכנית תושבי תכנון

מידע ביבליוגרפי