אגור באהליך: הלכות מזוזה : סידור דברי הפוסקים, וביאור גדרי ההלכה ומקורם, בתוספת חידושי דינים העולים מסוגיות הגמרא... הראשונים והאחרונים

כריכה קדמית

מה אומרים אנשים - כתיבת ביקורת

לא מצאנו ביקורות במקומות הרגילים

מידע ביבליוגרפי